Lovpakke

Lovpakkens indhold

De 14.995 kr. for lovpakken inkluderer:

   - 4 lektioner på manøvrebane

   - Transport til manøvrebane

   - 16 kørelektioner

   - Ubegrænset teori

   - En rigtig teoribog at læse i

   - Adgang til test-teoriprøver

   - 4 lektioner på glatbane

   - Transport til praktisk prøve

   - Håndtering af dokumenter

 

De inkluderer ikke:

     - Førstehjælpskursus

     - Lægeerklæring

     - Ekstra kørelektioner

     - Prøvegebyr til staten

     - Transport til teoriprøve

     - Transport til glatbane

     - Bil til praktisk prøve

Føreransvar

Som køreelev har du ikke ansvaret under kørslen. Det er altid din kørelærer, der er fører af skolevognen. Det betyder - populært sagt - at du ikke kan begå fejl. Uanset hvad der sker i en lektion, er det kørelærerens ansvar. Det er derfor kørelærerens forsikring, der dækker. Som elev kan kørelæreren dog opkræve sin selvrisko fra dig.

Første gang du selv har ansvaret som fører af bilen er til din praktiske prøve.

Ansøgning om kørekort

Du skal ansøge kommunen om at få kørekort. Det gøres ved at udfylde blanketten P23, "Ansøgning om kørekort" og indlevere den til Borgerservice. Hvis du er under 18, når du påbegynder køreuddannelsen, så skal du desuden bruge blanketten P23T, "Forældresamtykke" underskrevet af den/de, der har forældremyndiighed..

Du skal desuden vedlægge lægeerklæring, førstehjælpsbevis og pasfoto.


Vi sørger vi for at indlevere det hele til Borgerservice og få det retur.


Klik på blanket-navnene ovenover for at komme til Færdselsstyrelsens side, hvor du kan downloade blanketterne. Bemærk at du skal scrolle lidt ned for at komme til knappen "Hent", hvor du kan downloade blanketterne.


Overblik over regler for kørekort kan ses her: Dit første kørekort (borger.dk)

Betaling og fremmøde

Betaling for lovpakken skal ske senest inden anden teoriaften og skal altid være foretaget inden tilmelding til kørsel på manøvrebane kan ske. Betaling skal ske til konto i Danske Bank, reg.nr.: 3409, konto: 13442517.


Betaling for ekstralektioner skal ske umiddelbart efter kørsel til MobilePay: 10 42 20 eller kontant (MobilePay foretrækkes). Bevis for betalingen i MobilePay anses for gældende kvittering. Der udstedes ikke yderligere kvittering for betalingen.


Det er dit ansvar at møde frem til aftalte tider. Afbud skal ske telefonisk eller pr. sms til den relevante kørelærer senst kl. 12:00 hverdagen før kørslen skulle have fundet sted. Alternativ skal det fulde honorar betales til kørelæreren.


Det er ligeledes dit ansvar at få bestilt tider på manøvrebane og køreteknisk anlæg.